health news

ศักยภาพในการป้องกันโรคสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อมเป็นโรคที่มีความก้าวหน้าซึ่งสามารถเริ่มพัฒนาได้ประมาณ 15-20 ปีก่อนที่อาการจะปรากฏดังนั้นการระบุปัจจัยที่อาจป้องกันการโจมตีเป็นสิ่งสำคัญคะแนนสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดที่ออกแบบมาสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการป้องกันโรคสมองเสื่อมมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการพัฒนาปัจจัยเสี่ยงของตัวเอง

เพื่อที่จะส่งผลต่อความเสี่ยงของโรคมันเป็นผลรวมของพฤติกรรมสี่และสามทางชีวภาพ ตัวชี้วัดการอดอาหารกลูโคสคอเลสเตอรอลในเลือดความดันโลหิต แบ่งออกเป็นไม่ดีและสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดที่ดีที่สุด แต่หลักฐานยังคงไม่สอดคล้องกัน ดังนั้นเพื่อจัดการกับความไม่แน่นอนนี้โครงการวิจัยระดับนานาชาติที่นำโดยSéverine Sabia จากสถาบันวิจัยสุขภาพและการแพทย์แห่งชาติฝรั่งเศสและมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอนได้ทำการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสุขภาพตอนอายุ 50 และความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม 25 ปี